Bảng chuyển xếp lương công chức theo quy định mới nhất

14/11/2017 09:43 AM

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 15075/BTC-TCCB hướng dẫn xếp lương theo Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Công văn 15075/BTC-TCCB về xếp lương công chức

Theo đó, hướng dẫn cụ thể việc xếp lương đối với ngạch cán sự và ngạch nhân viên.

Đồng thời, ban hành kèm theo Công văn là 02 Phụ lục sau:

:

Công văn 15075/BTC-TCCB được ban hành ngày 07/11/2017.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 70,059

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn