Thu phí sử dụng vỉa hè từ năm 2017

03/03/2017 11:04 AM

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Luật phí và lệ phí 2015 (được Quốc hội thông qua vào ngày 25/11/2015).

Thu phí vỉa hè

Theo đó, Quốc hội giao cho Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ban hành mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (Điểm 1.2 Khoản 1 Mục V Phần A của Phụ lục số 01 được ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí 2015).

Luật phí và lệ phí 2015 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Như vậy, khi nào Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ban hành mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố thì những người bán hàng trên vỉa hè, đậu xe trên lòng đường… phải thực hiện việc đóng phí này.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 22,742

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn