Hiệp định EVFTA 26/06/2020 08:45 AM

Dự kiến Biểu thuế XNK ưu đãi của Việt Nam thực hiện EVFTA

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
26/06/2020 08:45 AM

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 - 2022.

Dự thảo Nghị định và Biểu thuế XNK ưu đãi kèm theo Phụ lục

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo các giai đoạn khi xuất khẩu sang thành viên Liên minh châu Âu và những vùng lãnh thổ quy định đối với từng mã hàng.

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA

Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Dự thảo Nghị định phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Được nhập khẩu vào thành viên Liên minh châu Âu và những vùng lãnh thổ theo quy định tại Hiệp định EVFTA, bao gồm:

+ Thành viên Liên minh châu Âu, trừ vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la (Ceuta and Melilla);

+ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len;

- Có chứng từ vận tải (bản sao) thể hiện đích đến là thành viên Liên minh châu Âu và những vùng lãnh thổ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 Dự thảo Nghị định.

- Có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào thành viên Liên minh châu Âu và những vùng lãnh thổ được quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 Dự thảo Nghị định (bản sao và bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong trường hợp ngôn ngữ sử dụng trên tờ khai không phải là tiếng Anh).

biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi thực hiện EVFTA

Đề xuất Biểu thuế XNK ưu đãi của Việt Nam thực hiện EVFTA (nh minh ha)

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các giai đoạn được nhập khẩu từ thành viên Liên minh châu Âu và những vùng lãnh thổ theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 5 Dự thảo Nghị định đối với từng mã hàng.

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

- Được nhập khẩu vào Việt Nam từ:

+ Thành viên Liên minh châu Âu, trừ vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la (Ceuta and Melilla);

+ Công Quốc An-đô-ra;

+ Cộng hòa San Ma-ri-nô;

+ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len;

+ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hoá nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước).

- Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo quy định của Hiệp định EVFTA.

Xem chi tiết nội dung Biểu thuế XNK ưu đãi tại Dự thảo Nghị định.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,649

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn