Hiệp định CPTPP 11/10/2022 13:35 PM

Hướng dẫn áp dụng mẫu HSMT dịch vụ tư vấn với gói thầu thuộc CPTPP, EVFTA

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
11/10/2022 13:35 PM

Việc áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn với gói thầu thuộc CPTPP, EVFTA được thực hiện theo quy định nào? – Trung An (Tiền Giang).

Hướng dẫn áp dụng mẫu HSMT dịch vụ tư vấn với gói thầu thuộc CPTPP, EVFTA

Hướng dẫn áp dụng mẫu HSMT dịch vụ tư vấn với gói thầu thuộc CPTPP, EVFTA (Hình từ internet)

Nội dung hướng dẫn về áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn với gói thầu thuộc Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA được quy định tại Thông tư 20/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và UKVFTA (có hiệu lực từ ngày 20/11/2022).

Áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn với gói thầu thuộc CPTPP, EVFTA

- Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức chỉ định thầu, việc lập hồ sơ yêu cầu có thể vận dụng quy định tại Thông tư 20/2022/TT-BKHĐT trên cơ sở đảm bảo không trái với quy định tại Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA.

- Trường hợp cần áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh thì chủ đầu tư, bên mời thầu chỉnh sửa quy định của Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này cho phù hợp, đảm bảo không trái với quy định của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA, Nghị định 95/2020/NĐ-CP, Nghị định 09/2022/NĐ-CP.

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn với gói thầu thuộc CPTPP, EVFTA

Thông tư 20/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn với gói thầu thuộc Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA như sau:

(1) Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn:

- Căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể, bên mời thầu đưa ra các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Hồ sơ mời thầu phải bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu;

- Bên mời thầu không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng; không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng ký kết thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng với cơ quan mua sắm của một quốc gia, vùng lãnh thổ cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong lãnh thổ của quốc gia, vùng lãnh thổ đó như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu;

- Trường hợp chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là chặt chẽ hơn so với quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu và không trái với quy định của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA.

Trong tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mẫu HSMT và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định.

(2) Hợp đồng:

Hồ sơ mời thầu phải bao gồm Mẫu hợp đồng và quy định chi tiết các điều, khoản của hợp đồng để nhà thầu làm cơ sở chào thầu và để các bên làm cơ sở thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Hợp đồng bao gồm Điều kiện chung, Điều kiện cụ thể và Biểu mẫu hợp đồng.

Tùy theo quy mô, tính chất của từng gói thầu mà chủ đầu tư quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhưng bảo đảm không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu, quy định của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,279

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn