Tuổi nghỉ hưu 2022

Tuổi nghỉ hưu 2022

  • Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2022 07:50 | 01/06/2022
  • Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2022 với người lao động được quy định như thế nào? Mức hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi là bao nhiêu? - Thanh Huy (TPHCM).
  • Tăng tuổi nghỉ hưu trong năm 2022 16:27 | 11/11/2021
  • Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 , tuổi nghỉ hưu năm 2022 có người lao động sẽ tăng lên so với năm 2021, cụ thể như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn