Tuổi nghỉ hưu 2022

Tuổi nghỉ hưu 2022

  • Có thể nghỉ hưu trước tuổi 10 năm với 24 công việc trong hầm lò 15:53 | 15/01/2021
  • Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò thì được nghỉ hưu trước tuổi tối đa đến 10 năm (theo điểm a, c khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn