Chứng minh nhân dân

Chứng minh nhân dân

  • Đồng bộ thông tin số CMND với CCCD trên Cổng DVCQG trong 01/2022 14:02 | 17/01/2022
  • Nội dung này được đề cập tại Quyết định 11/QĐ-VPCP về Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến ...
  • Cầm cố CCCD/CMND bị phạt bao nhiêu tiền? 08:28 | 06/01/2022
  • Trước đây chỉ có quy định xử phạt hành vi thế chấp CMND, nhưng giờ đây, cầm cố CMND/CCCD cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn