Lương tối thiểu vùng 2022

Tổng hợp bài viết về tiền lương tối thiểu vùng 2022

  • 04 điểm mới về lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022 13:39 | 24/06/2022
  • Từ ngày 01/7/2022, lương tối thiểu vùng được điều chỉnh bởi Nghị định 38/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định 90/2019/NĐ-CP . Sau đây là 04 điểm mới đáng chú ý về lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022.
  • Thay đổi địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022 08:41 | 14/06/2022
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trong đó thay đổi địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022 so với Nghị định 90/2019/NĐ-CP .

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn