Điểm tin văn bản mới năm 2022

Điểm tin văn bản mới năm 2022

 • Văn bản nổi bật Tuần 47 năm 2022 09:06 | 28/11/2022
 • Đồng ý bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam; điểm mới trong xác định số lợi bất chính do VPHC về thương mại;… là những nội dung nổi bật của các văn bản mới được cập nhật từ ngày 21 - 27/11/2022.
 • Văn bản nổi bật Tuần 46 năm 2022 09:39 | 21/11/2022
 • Ban hành 11 biểu mẫu sử dụng trong xử lý VPHC lĩnh vực quốc phòng, bổ sung trường hợp không áp dụng mua sắm sắm sử dụng nguồn vốn nhà nước,… là những nội dung nổi bật tại các văn bản mới được cập nhật từ ngày 14/11 - 20/11/2022.
 • Văn bản nổi bật Tuần 45 năm 2022 16:17 | 14/11/2022
 • Sửa đổi chức danh ngạch công chức ngân hàng, ban hành quy tắc nghề nghiệp Thừa phát lại, quy định các trường hợp không thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức… là những nội dung nổi bật tại các văn bản mới được cập nhật từ ngày 07/11 - ...
 • Văn bản nổi bật Tuần 44 năm 2022 16:39 | 07/11/2022
 • Thay thế mẫu thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn, chỉ tiêu phân loại nhóm nợ thuế có khả năng thu với hàng hóa xuất nhập khẩu,... là những quy định mới tại các văn bản nổi bật được cập nhật từ ngày 31/10 - 6/11/2022.
 • Văn bản nổi bật Tuần 43 năm 2022 16:02 | 31/10/2022
 • Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh các mức lãi suất điều hành, sửa đổi tỷ lệ quy đổi tài sản bảo đảm với khoản cho vay đặc biệt,... là những quy định mới tại các văn bản nổi bật được cập nhật từ ngày 24 - 30/10/2022.
 • Văn bản nổi bật Tuần 42 năm 2022 17:03 | 24/10/2022
 • Bổ sung đối tượng cán bộ, công chức nữ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn; Ngân hàng Nhà nước tăng biên độ tỷ giá USD/VND lên ±5%;… là những quy định mới tại các văn bản nổi bật được cập nhật từ ngày 17 - 23/10/2022.
 • Văn bản nổi bật Tuần 41 năm 2022 11:13 | 17/10/2022
 • Bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức ngành KH&CN, tiêu chí phân loại ĐVSN công lập ngành công thương,...là nội dung nổi bật tại các văn bản được cập nhật từ ngày 10 - 16/10/2022.
 • Văn bản nổi bật Tuần 40 năm 2022 16:57 | 10/10/2022
 • Quy định mới về quyền của bên bảo lãnh ngân hàng, bãi bỏ một số văn bản QPPL lĩnh vực BHXH, sửa đổi chính sách quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình,… là nội dung nổi bật tại các văn bản được cập nhật từ ngày 03 - 09/10/2022.
 • Văn bản nổi bật Tuần 39 năm 2022 16:55 | 03/10/2022
 • Giảm 20% - 50% phí, lệ phí trong hoạt động kinh doanh vận tải; ban hành Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;... là nội dung nổi bật tại các văn bản được cập nhật từ ngày 26/9 - 02/10/2022.
 • Văn bản nổi bật Tuần 38 năm 2022 11:18 | 26/09/2022
 • Điều chỉnh lãi suất điều hành, quy định mới về tiền lương cán bộ, công chức cơ quan BHXH,... là nội dung nổi bật tại các văn bản được cập nhật từ ngày 19 – 25/9/2022.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn