Sửa đổi Luật đất đai 2013

Sau đây là những thông tin xoay quanh dự án sửa đổi, bổ sung Luật đất đai 2013:

  • Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 13:47 | 01/11/2022
  • (Chinhphu.vn) - Tiếp tục chương trình nghị sự, sáng 1/11, Quốc hội nghe Chính phủ trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) . Đây là một đạo luật quan trọng, phức tạp, giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ và ảnh hưởng sâu ...
  • Đề xuất bổ sung đối tượng được Nhà nước giao đất 16:59 | 27/07/2022
  • Đề xuất bổ sung đối tượng được giao đất có thu tiền và không thu tiền sử dụng đất là nội dung tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố lấy ý kiến góp ý trước khi trình Chính phủ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn