Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu loạt bài viết liên quan đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (diễn ra từ ngày 20/10 - 18/11/2016).

  • Thông qua danh mục 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện 10:41 | 22/11/2016
  • Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014 . Danh sách 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
  • Quốc hội thông qua Luật Đấu giá tài sản 08:10 | 18/11/2016
  • Chiều 17/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, với 84,41% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật đấu giá tài sản. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2017.
  • Bãi bỏ 27 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện? 07:53 | 10/11/2016
  • Trong phiên họp toàn thể tại Hội trường chiều 9/11, Quốc hội đã nghe báo cáo về Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn