Biểu mẫu 22/06/2024 08:15 AM

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01) từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
22/06/2024 08:15 AM

Từ ngày 01/7/2024, mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư sẽ áp dụng theo Mẫu DC01 được quy định tại Thông tư 17/2024/TT-BCA.

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01) từ ngày 01/7/2024

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01) từ ngày 01/7/2024

Ngày 15/05/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 17/2024/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước 2023.

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01) từ ngày 01/7/2024

Từ ngày 01/7/2024, mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư sẽ áp dụng theo Mẫu DC01 được quy định tại Thông tư 17/2024/TT-BCA.

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01)

Mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư được dùng cho công dân, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch kê khai thông tin để thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Được biết, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, tập hợp thông tin của công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được số hóa, chuẩn hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm:

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh.

- Tên gọi khác.

- Số định danh cá nhân.

- Ngày, tháng, năm sinh.

- Giới tính.

- Nơi sinh.

- Nơi đăng ký khai sinh.

- Quê quán.

- Dân tộc.

- Tôn giáo.

- Quốc tịch.

- Nhóm máu.

- Số chứng minh nhân dân 09 số.

- Ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được cấp.

- Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, người đại diện hợp pháp, người được đại diện.

- Nơi thường trú.

- Nơi tạm trú.

- Nơi ở hiện tại.

- Tình trạng khai báo tạm vắng.

- Số hồ sơ cư trú.

- Tình trạng hôn nhân.

- Mối quan hệ với chủ hộ.

- Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình.

- Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

- Số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử.

- Thông tin khác theo quy định của Chính phủ.

(Điều 9 Luật Căn cước 2023)

(Khoản 6, Điều 3 Luật Căn cước 2023; Khoản 1 Điều 9 Thông tư 17/2024/TT-BCA)

Hướng dẫn ghi mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01)

Các nội dung trong mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01) sẽ được ghi như sau:

(1) Viết in hoa đủ dấu.

(2) Ghi đầy đủ địa danh hành chính cấp: xã, huyện, tỉnh (trừ trường hợp đăng ký khai sinh, quê quán ở nước ngoài).

(3) Ghi quốc tịch khác và ghi rõ tên quốc tịch nếu công dân có 02 quốc tịch trở lên.

(4) Đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch khi kê khai thì để trống mục này

(5) Ghi rõ theo thứ tự số nhà, đường phố, xóm, làng; thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

(6) Cán bộ Công an ghi mục này.

* Khi thu thập thông tin dân cư đối với người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch thì kê khai các thông tin cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 30 Luật Căn cước 2023 tương ứng với các thông tin cá nhân quy định tại biểu mẫu này;

Đối với các thông tin không có hoặc không thu thập được thì để trống.

Các thông tin cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 30 Luật Căn cước 2023 bao gồm:

- Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”;

- Dòng chữ “CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC”;

- Ảnh khuôn mặt, vân tay;

- Số định danh cá nhân;

- Họ, chữ đệm và tên;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Giới tính;

- Nơi sinh;

- Quê quán;

- Dân tộc;

- Tôn giáo;

- Tình trạng hôn nhân;

- Nơi ở hiện tại;

- Họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, người đại diện hợp pháp, người giám hộ, người được giám hộ;

- Ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp;

- Thời hạn sử dụng.

Xem thêm tại Thông tư 17/2024/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,201

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn