Biểu mẫu 14/06/2024 11:45 AM

Mẫu đơn đề nghị cấp lại, gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
14/06/2024 11:45 AM

Mẫu đơn đề nghị cấp lại, gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại, gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu mới nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp lại, gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu mới nhất (Hình từ Internet)

1. Trường hợp cấp lại chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu 

Theo điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT quy định cấp lại chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được thực hiện trong trường hợp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu đã được cấp còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin.

2. Trường hợp gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu 

Theo điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT quy định cấp gia hạn hiệu lực chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được thực hiện trong trường hợp chứng chỉ hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT

Cá nhân thực hiện đăng ký gia hạn hiệu lực chứng chỉ trên Hệ thống quản lý cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu (sau đây gọi là Hệ thống) trong thời hạn tối thiểu 15 ngày trước ngày hết hiệu lực của chứng chỉ. Sau thời hạn này, cá nhân không được đăng ký gia hạn hiệu lực chứng chỉ và phải dự thi, cấp chứng chỉ lần đầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT nếu có nhu cầu.

3. Mẫu đơn đề nghị cấp lại, gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu mới nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp lại, gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo Mẫu số 04 và Mẫu số 05 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT như sau:

- Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu:

Mẫu số 04

- Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu:

Mẫu số 05

4. Hồ sơ đề nghị cấp lại, gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

Hồ sơ đề nghị cấp lại, gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo khoản 4 và khoản 5 Điều 17 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT như sau:

* Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo mẫu số 04 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT;

- 01 ảnh màu mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 3cm x 4cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự (đính kèm tệp tin lên hồ sơ đề nghị cấp lại trên Hệ thống);

- Bản gốc chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin. Trường hợp bị mất chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại (đính kèm tệp tin ảnh màu chụp từ bản chính chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu hoặc bản cam kết vào hồ sơ đề nghị cấp lại trên Hệ thống).

* Hồ sơ đề nghị cấp gia hạn hiệu lực chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo mẫu số 05 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT;

- 01 ảnh màu mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 3cm x 4cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự (đính kèm tệp tin lên hồ sơ đề nghị gia hạn trên Hệ thống).

5. Mức thu chi phí cấp lại, gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

Theo khoản 2, 3 và 4 Điều 28 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT quy định mức thu chi phí cấp lại hoặc cấp gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu là 100.000 đồng/lần.

Không thu chi phí cấp lại chứng chỉ đối với trường hợp cơ quan cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu ghi sai thông tin trên chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

Mức thu nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu 2023

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 465

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn