Biểu mẫu 11/06/2024 16:31 PM

08 biểu mẫu xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú mới nhất theo Nghị định 61/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
11/06/2024 16:31 PM

Sau đây là 08 biểu mẫu xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú mới nhất theo Nghị định 61/2024/NĐ-CP.

08 biểu mẫu xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú mới nhất theo Nghị định 61/2024

08 biểu mẫu xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú mới nhất theo Nghị định 61/2024 (Hình từ internet)

1. 08 biểu mẫu xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú mới nhất theo Nghị định 61/2024

08 biểu mẫu xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú mới nhất theo Nghị định 61/2024/NĐ-CP bao gồm:

- Mẫu số 01b: Tờ khai đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Mẫu số 01b

- Mẫu số 02b: Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Mẫu số 02b

- Mẫu số 03b: Tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Mẫu số 03b

- Mẫu số 04b: Biên bản họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Mẫu số 04b

- Mẫu số 05b: Biên bản kiểm phiếu xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Mẫu số 05b

- Mẫu số 06b: Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” của Hội đồng

Mẫu số 06b

- Mẫu số 07b: Phiếu bầu xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Mẫu số 07b

- Mẫu số 08b: Bản nhận xét của Hội đồng đối với cá nhân xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” xét theo điểm đ khoản 4 Điều 8

Mẫu số 08b

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú theo Nghị định 61/2024

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân bao gồm:

- Tờ khai đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú;

- Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử) các quyết định tặng giải thưởng quy định tại khoản 4 Điều 7 hoặc khoản 4 Điều 8 Nghị định 61/2024/NĐ-CP;

- Bản xác nhận của Thủ trưởng đơn vị về sự tham gia của cá nhân trong các tác phẩm nghệ thuật đạt giải Vàng hoặc Bạc tại cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp dùng để quy đổi khi tính thành tích cho cá nhân tham gia quy định tại khoản 4 Điều 7 hoặc khoản 4 Điều 8 Nghị định 61/2024/NĐ-CP (nếu có);

- Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp gửi hồ sơ qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử) các quyết định về danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (nếu có).

(Khoản 1 Điều 13 Nghị định 61/2024/NĐ-CP)

3. Cách thức nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú theo Nghị định 61/2024

-Cá nhân quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định 61/2024/NĐ-CP, gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến đơn vị nơi cá nhân đó công tác.

- Cá nhân quy định tại các điểm b, d và đ khoản 1 Điều 2 Nghị định 61/2024/NĐ-CP, gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao nơi cá nhân đó cư trú.

- Cá nhân quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định 61/2024/NĐ-CP đã nghỉ hưu, gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trên môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến đơn vị nơi cá nhân đó công tác trước khi nghỉ hưu hoặc đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao nơi cá nhân đó cư trú.

- Trường hợp hồ sơ cá nhân không hợp lệ, cần bổ sung, chỉnh sửa: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 07 ngày tính từ khi nhận lại hồ sơ, cá nhân nộp hồ sơ đã hoàn thiện đến cơ quan tiếp nhận.

(Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 13 Nghị định 61/2024/NĐ-CP)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 311

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn