Biểu mẫu 06/06/2024 11:45 AM

Tải về phụ lục 1 Nghị định 96/2023 hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
06/06/2024 11:45 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT gửi đến quý khách hàng file tải về phụ lục 1 Nghị định 96/2023 hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023.

Tải về phụ lục 1 Nghị định 96/2023 hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023

Tải về phụ lục 1 Nghị định 96/2023 hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023 (Hình từ internet)

1. Tải về phụ lục 1 Nghị định 96/2023 hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023

Phụ lục 1 Nghị định 96/2023 hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023 quy định các biểu mẫu về thực hành khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Phụ lục 1 Nghị định 96/2023 hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023

TT

Mẫu

Tên phụ lục

1

Mẫu 01

Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành

2

Mẫu 02

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

3

Mẫu 03

Đơn đề nghị thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

4

Mẫu 04

Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh

5

Mẫu 05

Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh

6

Mẫu 06

Quyết định phân công người hướng dẫn thực hành

7

Mẫu 07

Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành

8

Mẫu 08

Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/thừa nhận giấy phép hành nghề

9

Mẫu 09

Sơ yếu lý lịch tự thuật

10

Mẫu 10

Quyết định về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề

11

Mẫu 11

Giấy xác nhận quá trình hành nghề

2. Thời gian thực hành khám chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh

- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ là 12 tháng, trong đó:

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 09 tháng;

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng.

- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh y sỹ là 09 tháng, trong đó:

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 06 tháng;

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng.

- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y là 06 tháng, trong đó:

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 05 tháng;

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 01 tháng.

- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh dinh dưỡng lâm sàng là 06 tháng.

- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh cấp cứu viên ngoại viện là 06 tháng, trong đó:

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về cấp cứu ngoại viện là 03 tháng;

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng.

- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh tâm lý lâm sàng là 09 tháng.

(Điều 3 Nghị định 96/2023/NĐ-CP)

3. Bảo lưu kết quả thực hành khám chữa bệnh đối với các chức danh chuyên môn

- Cơ sở hướng dẫn thực hành có trách nhiệm bảo đảm người thực hành được làm việc theo chế độ làm việc của cơ sở. Trong quá trình thực hành vì lý do sức khỏe hoặc trường hợp bất khả kháng, người thực hành được tạm dừng thực hành trong thời gian tối đa 12 tháng và được bảo lưu các kết quả thực hành trước đó.

- Việc bảo lưu kết quả thực hành thực hiện như sau:

+ Người thực hành có văn bản đề nghị bảo lưu kết quả thực hành và gửi kèm theo các tài liệu chứng minh lý do đề nghị bảo lưu;

+ Căn cứ đề nghị của người thực hành, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xem xét, quyết định việc bảo lưu, trường hợp không đồng ý bảo lưu người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

+ Trong thời gian 30 ngày sau khi hết thời gian bảo lưu, nếu người thực hành không có văn bản đề nghị tiếp tục thực hành hoặc đề nghị gia hạn thời gian bảo lưu thì kết quả bảo lưu không còn giá trị, tổng thời gian của các lần bảo lưu không quá 12 tháng.

(Điều 4 Nghị định 96/2023/NĐ-CP)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,674

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn