Biểu mẫu 22/05/2024 10:05 AM

Hướng dẫn ghi mẫu đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
22/05/2024 10:05 AM

Tôi muốn hỏi các nội dung trong mẫu đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mới nhất sẽ được ghi như thế nào? – Thành Hưng (An Giang)

Hướng dẫn ghi mẫu đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mới nhất

Hướng dẫn ghi mẫu đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mới nhất (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Hướng dẫn ghi mẫu đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mới nhất

Mẫu đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mới nhất sẽ thực hiện theo Mẫu số PC06 ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP, áp dụng từ ngày 15/5/2024.

Mẫu số PC06

Trong đó, một số nội dung trong mẫu đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mới nhất sẽ được ghi như sau:

(1) Tên đơn vị/cá nhân đề nghị thẩm duyệt;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt;

(3) Ghi một trong các nội dung sau: thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy;

(4) Tên dự án, công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới;

(5) Đối với trường hợp thiết kế điều chỉnh, cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình, hoán cải phương tiện ngoài quy mô công trình phải bổ sung nội dung thiết kế điều chỉnh, nội dung thiết kế cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của dự án/công trình, nội dung thiết kế hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

(6) Đối với trường hợp thiết kế điều chỉnh, cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình, hoán cải phương tiện: ghi thông tin về Giấy chứng nhận, văn bản thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC (nếu có) của công trình, phương tiện (số, ngày văn bản, cơ quan cấp);

(7) Liệt kê thành phần hồ sơ, tài liệu. Trường hợp hồ sơ thiết kế điều chỉnh, cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình có thay đổi về chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất thì phải bổ sung văn bản, tài liệu về nội dung này;

(8) Đối với trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính ghi nội dung: Tôi ủy quyền cho: ...................CCCD/Hộ chiếu:.....................cấp ngày:.............thực hiện thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Các đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy gồm:

- Dự án, công trình quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP khi xây dựng mới hoặc khi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng dẫn đến một trong các trường hợp sau: làm tăng quy mô về số tầng hoặc diện tích khoang cháy; thay đổi chủng loại, vị trí thang bộ thoát nạn; giảm số lượng lối thoát nạn của tầng, khoang cháy, công trình; lắp mới hoặc thay thế hệ thống báo cháy; lắp mới hoặc thay thế hệ thống chữa cháy; thay đổi công năng làm nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng nhà, khoang cháy và công trình;

- Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại mục 19 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP khi chế tạo mới hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm c khoản 5 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

(Khoản 3 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 50/2024/NĐ-CP)

Thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Việc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy sẽ do các cơ quan sau đây thực hiện:

- Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình quy định tại Phụ lục Va ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP;

- Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới quy định tại Phụ lục Vb ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP trên địa bàn quản lý và những trường hợp do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền.

(Khoản 12 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 50/2024/NĐ-CP)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,037

Bài viết về

lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn