Biểu mẫu 21/11/2022 10:55 AM

12 biểu mẫu áp dụng trong quản lý hồ sơ đảng viên (mới nhất)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
21/11/2022 10:55 AM

Tôi muốn tìm các biểu mẫu được sử dụng khi quản lý hồ sơ đảng viên. Việc quản lý hồ sơ đảng viên hiện nay được thực hiện thế nào? - Quốc Cường (Kiên Giang)

12 biểu mẫu áp dụng trong quản lý hồ sơ đảng viên (mới nhất)

12 biểu mẫu áp dụng trong quản lý hồ sơ đảng viên (mới nhất)

Về vấn đề này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Quy định về quản lý hồ sơ đảng viên

Theo Điều 6 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, việc phát và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng do Ban Chấp hành Trung ương quy định.

Cụ thể, Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 quy định việc quản lý hồ sơ đảng viên như sau:

- Cấp uỷ cơ sở quản lý hồ sơ đảng viên và danh sách đảng viên. Cấp uỷ cơ sở nào không có điều kiện quản lý và bảo quản hồ sơ đảng viên thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp quản lý, bảo quản.

- Cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng quản lý phiếu đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; quản lý hồ sơ đảng viên và danh sách đảng viên đối với đảng viên đi lao động ở nước ngoài.

Đảng uỷ Bộ Ngoại giao quản lý hồ sơ đảng viên, thẻ đảng viên và danh sách đảng viên trong Đảng bộ theo quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

- Hằng năm, các cấp uỷ chỉ đạo, kiểm tra việc bổ sung lý lịch đảng viên và quản lý hồ sơ đảng viên. Đối với đảng viên ra nước ngoài công tác, lao động, học tập từ 12 tháng trở lên, cấp uỷ quản lý hồ sơ đảng viên hướng dẫn bổ sung lý lịch khi đảng viên về nước.

- Hồ sơ đảng viên là tài liệu mật của Đảng, không được tẩy xoá, tự ý sửa chữa. Tổ chức đảng phải quản lý chặt chẽ hồ sơ đảng viên theo chế độ bảo mật.

- Ban Tổ chức Trung ương giúp Trung ương hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý hồ sơ đảng viên trong toàn Đảng.

2. Danh mục 12 biểu mẫu áp dụng trong quản lý hồ sơ đảng viên

Lý lịch đảng viên - Mẫu 1-HSĐV
Phiếu đảng viên - Mẫu 2-HSĐV
Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên - Mẫu 3-HSĐV
Phiếu báo đảng viên được công nhận chính thức - Mẫu 4-HSĐV
Phiếu báo đảng viên ra khỏi Đảng - Mẫu 5-HSĐV
Phiếu báo đảng viên từ trần - Mẫu 6-HSĐV
Sổ danh sách đảng viên - Mẫu 7-HSĐV
Sổ đảng viên ra khỏi Đảng - Mẫu 8-HSĐV
Sổ đảng viên từ trần - Mẫu 9-HSĐV
Sổ giao nhận hồ sơ đảng viên - Mẫu 10-HSĐV
Sổ cho mượn tài liệu trong hồ sơ đảng viên để nghiên cứu - Mẫu 11-HSĐV
Mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên - Mẫu 12-HSĐV

3. Khôi phục hồ sơ đảng viên bị mất

Quy trình khôi phục hồ sơ đảng viên bị mất căn cứ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022, cụ thể như sau:

3.1 Xác định nguyên nhân, trách nhiệm trong việc mất hồ sơ đảng viên

Khi hồ sơ đảng viên bị mất, cấp ủy nơi quản lý hồ sơ đảng viên tiến hành thẩm tra, xác minh (phối hợp với các cơ quan có liên quan nếu cần thiết) để làm rõ nguyên nhân mất hồ sơ đảng viên. 

- Nếu hồ sơ do đảng viên làm mất thì đảng viên phải làm bản tường trình, báo cáo cấp ủy nơi đảng viên đang sinh hoạt và cấp ủy có thẩm quyền về việc mất hồ sơ đảng viên. 

- Nếu hồ sơ do tổ chức đảng làm mất thì tổ chức đảng phải thông báo cho đảng viên và báo cáo với cấp ủy có thẩm quyền về việc mất hồ sơ đảng viên. 

- Trường hợp hồ sơ đảng viên bị mất do nguyên nhân bất khả kháng (lũ lụt, hỏa hoạn,...) thì không xem xét trách nhiệm của tổ chức hoặc cá nhân có liên quan. 

- Trường hợp hồ sơ đảng viên bị mất do nguyên nhân chủ quan thì phải yêu cầu tổ chức hoặc cá nhân có liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và tùy theo tính chất, mức độ để xử lý kỷ luật đảng theo quy định.

3.2 Quy trình khôi phục hồ sơ đảng viên

- Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện cho ý kiến về việc khôi phục hồ sơ đảng viên.

- Căn cứ ý kiến của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, cấp ủy nơi quản lý hồ sơ đảng viên hướng dẫn đảng viên viết lại lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên.

- Cấp ủy có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, chứng nhận lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên và tiến hành lập lại hồ sơ đảng viên.

3.3 Các tài liệu khôi phục trong hồ sơ đảng viên

Hồ sơ đảng viên bị mất phải khôi phục lại những tài liệu sau: lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên; sao lại quyết định kết nạp đảng viên, quyết định công nhận đảng viên chính thức và tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Tất cả các tài liệu này và bản tường trình về việc làm mất hồ sơ đảng viên, xác nhận của cấp ủy nơi quản lý hồ sơ, bản kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức hoặc cá nhân (nếu có) được lập thành mục lục hồ sơ và đưa vào trong hồ sơ lập lại của đảng viên.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 22,289

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn