Biểu mẫu 11/03/2022 15:02 PM

Mẫu Bản nhận xét đảng viên dự bị

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
11/03/2022 15:02 PM

Khi đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức, một trong các giấy tờ cần chuẩn bị là Bản nhận xét đảng viên dự bị của Đảng viên chính thức được Chi bộ phân công giúp đỡ.

Tại Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 quy định:

Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

Hiện nay, mẫu Bản nhận xét đảng (Mẫu 11-KNĐ) được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên.

Bản nhận xét đảng viên dự bị

Ảnh chụp một phần Bản nhận xét đảng viên dự bị

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,319

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn