Biểu mẫu 04/03/2022 14:06 PM

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
04/03/2022 14:06 PM

Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân. Sau đây là mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên.

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên (Ảnh minh họa)

Theo đó, hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về các nội dung:

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

- Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII;

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Căn cứ văn bản cam kết của cán bộ, đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt và công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên được Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn tại Công văn 2952-CV/BTCTW.

Mẫu Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,784

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn