40/2014/TT-BNNPTNT

  • Thủ tục công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 13:59 | 19/11/2014
  • Ngày 13/11/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn