196/2013/TT-BTC

  • Hướng dẫn trích phí phát hành, thanh toán trái phiếu 10:32 | 02/01/2014
  • Bộ Tài chính (BTC) vừa ban hành Thông tư 196/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 107/2008/TT-BTC về việc thanh toán các khoản phí phát hành, thanh toán trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước (KBNN) được hưởng. Theo đó:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn