04/01/2024 09:01

Rút kinh nghiệm vụ án hành chính về thực việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Rút kinh nghiệm vụ án hành chính về thực việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bản án sơ thẩm 09/2017/HCST ngày 19/12/2017 bị kháng cáo bởi người khởi kiện cho rằng Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai không thực việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không có đủ căn cứ. Tôi muốn biết những điểm quan trọng cần rút kinh nghiệm từ vụ án này.? "Long Nhật-Hà TĨnh"

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hành chính về “Khởi kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai”, giữa người khởi kiện ông Bùi Quang H - bà Đặng Thị K và người bị kiện Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo để Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố biết tổ chức rút kinh nghiệm như sau:

Nội dung vụ án

Ngày 14/6/2016, ông Bùi Quang H và bà Đặng Thị K nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích 54,7m2 thuộc thửa số 164, tờ bản đồ số 9, tọa lạc tại Phường 5, thành phố Vũng Tàu.

Ngày 07/9/2016, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu ban hành Công văn số: 2728/TB-CNVPĐK, về trả lại hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Quang H, bà Đặng Thị K với lý do lấn chiếm đất biển, không phù hợp với quy hoạch.

Ngày 01/9/2017, ông Bùi Quang H và bà Đặng Thị K làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án thành phố Vũng Tàu giải quyết tuyên hủy Công văn số: 2728/TB-CNVPĐK ngày 07/9/2016 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu và buộc tiếp nhận lại hồ sơ, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Kết quả giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm

a) Kết quả giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm:

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số: 09/2017/HCST ngày 19/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu tuyên xử:

- Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Quang H và bà Đặng Thị K, về hủy hủy Công văn số: 2728/TB-CNVPĐK ngày 07/9/2016 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu.

 Ngày 26/12/2017, ông Bùi Quang H và bà Đặng Thị K có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết sửa Bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án thành phố Vũng Tàu, theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện.

b) Kết quả giải quyết của Tòa án cấp phúc thẩm:

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 05/4/2018, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đã phát biểu quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm sửa toàn bộ Bản án sơ thẩm số: 09/2017/HCST ngày 19/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện, và kháng cáo của ông Bùi Quang H – bà Đặng Thị K, về hủy hủy Công văn số: 2728/TB-CNVPĐK ngày 07/9/2016 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu và buộc tiếp nhận lại hồ sơ, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Quan điểm của Viện Kiểm sát đã được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận.

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong vụ án

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì diện tích 54,7m2 đất (ông H, bà K xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thuộc một phần thửa số 164, tờ bản đồ số 9, Phường 5, thành phố Vũng Tàu được ông Bùi Xuân Mai khai phá, cải tạo sử dụng từ trước năm 1993.

Theo bản đồ địa chính năm 1993 diện tích đất này chưa hình thành trên bản đồ, cơ quan chức năng chưa quản lý. Theo bản đồ địa chính năm 2000 thì diện tích đất này thuộc một phần thửa 164, tờ bản đồ số 9, Phường 5, thành phố Vũng Tàu do ông Bùi Xuân Mai đứng tên đăng ký sử dụng. Năm 2002, ông Bùi Xuân Mai chuyển nhượng cho ông Bùi Quang H, bà Đặng Thị K sử dụng ổn định, liên tục, không tranh chấp cho đến nay.

Theo xác nhận của các cơ quan chức năng như: UBND Phường 5 (Công văn số: 207/UBND-ĐC ngày 23/5/2017); Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu (Công văn số: 554/QLĐT-QHKT ngày 04/8/2016); phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Vũng Tàu (Công văn số: 2013/TNMT-QHKH ngày 17/8/2017) thì diện tích 54,7m2 đất ông Bùi Quang H, bà Đặng Thị K xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc quy hoạch đất ở đô thị.

Người bị kiện Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu cho rằng diện tích 54,7m2 mà ông H, bà K xin cấp giấy có nguồn gốc lấn chiếm đất biển, không phù hợp với quy hoạch, nhưng không đưa ra được chứng cứ để chứng minh. Việc ông H, bà K xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 54,7m2 thuộc một phần thửa 164, tờ bản đồ số 9, Phường 5, thành phố Vũng Tàu là đủ điều kiện theo quy định tại Điều 22, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Do đó, việc Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của Bùi Quang H, bà Đặng Thị K là không phù hợp với quy định của pháp luật.

(Theo Viện kiểm sát tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh BR-VT tại bán án 04/2018/HC-PT ngày 05/04/2018

Tại Bán án phúc thẩm 04/2018/HC-PT ngày 05/04/2018, Tòa án nhân dân tỉnh BR-VT đã có quyết định như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 241 Luật tố tụng Hành chính 2015.

Áp dụng: Điểm b khoản 3 và khoản 5 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Khoản 2 Điều 32 và khoản 2 Điều 34 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án; Tuyên xử:

1. Chấp nhận kháng cáo của ông Bùi Quang H và bà Đặng Thị K, sửa Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2017/HC-ST ngày 19/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố V như sau:

1.1 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Quang H và bà Đặng Thị K, hủy Thông báo số 2728/TB-CNVPĐK ngày 07/9/2016 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố V.

1.2 Buộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố V tiếp nhận lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Bùi Quang H, bà Đặng Thị K đối với diện tích 54,7m2 đất thuộc thửa số 164 tờ bản đồ số 09 (bản đồ năm 2000), phường 5, thành phố V và giải quyết các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật.

2. Về án phí sơ thẩm: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố V phải nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng). Ông Bùi Quang H, bà Đặng Thị K không phải nộp; trả lại cho ông H, bà K 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai số 0007967 ngày 03/10/2017 của Chi Cục thi hành án dân sự thành phố V.

3. Về án phí phúc thẩm: Ông Bùi Quang H, bà Đặng Thị K không phải nộp; trả lại cho ông H, bà K 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai số 0009711 ngày 26/12/2017 của Chi Cục thi hành án dân sự thành phố V.

4. Các đương sự có quyền yêu cầu thi hành bản án, quyết định theo quy định tại các Điều 309, 311, 312 Luật tố tụng hành chính.

5. Bản án hành chính phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án là ngày 05/4/2018.

 

Bùi Thị Như Ý
405

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn