22/12/2021 13:59

Mới: Nghị quyết hướng dẫn áp dụng tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Mới: Nghị quyết hướng dẫn áp dụng tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Hội đồng Thẩm phán TANDTC vừa ban hành Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 201 của Bộ luật hình sự và việc xét xử vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và việc xét xử vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đơn cử:

- Về nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

+ Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự.

+ Xem xét áp dụng nghiêm khắc hình phạt tiền là hình phạt chính đối với người thực hiện hành vi phạm tội. Trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, hoạt động dưới hình thức bằng, ổ nhóm thì xem xét áp dụng hình phạt tù là hình phạt chính.

+ Trường hợp hình phạt chính được áp dụng không phải hình phạt tiền thì phải xem xét áp dụng nghiêm khắc hình phạt bổ sung là hình phạt tiền.

- Về việc xác định tư cách tố tụng của người vay

Trong vụ án hình sự, người cho vay bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 của Bộ luật Hình sự thì người vay tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 30/9/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2021.

Thu Linh
769

Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về