Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "xử lý kỷ luật"

77 kết quả được tìm thấy
01/2016/LĐST - 5 năm trước Hà Nam ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM BẢN ÁN 01/2016/LĐST NGÀY 25/02/2016 VỀ XỬ KỶ LUẬT SA THẢI ...
98/2017/LĐ-PT - 4 năm trước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI BẢN ÁN 98/2017/LĐ-PT NGÀY 18/07/2017 VỀ XỬ KỶ LUẬT SA...
01/2017/LĐ-ST - 4 năm trước Huyện Thanh Trì - Hà Nội ... KỶ LUẬT SA THẢI ...
04/2019/LĐST - 1 năm trước Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ ... KỶ LUẬT THEO HÌNH THỨC SA THẢI ...
01/2018/LĐ-ST - 3 năm trước Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH HẢI DƯƠNG BẢN ÁN 01/2018/LĐ-ST NGÀY 02/10/2018 VỀ XỬ KỶ LUẬT...
01/2019/LĐ-PT - 2 năm trước Hải Dương ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG BẢN ÁN 01/2019/LĐ-PT NGÀY 04/03/2019 VỀ XỬ KỶ LUẬT THEO...
01/2020/LĐ-PT - 1 năm trước Cần Thơ ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ BẢN ÁN 01/2020/LĐ-PT NGÀY 06/07/2020 VỀ XỬ KỶ LUẬT THEO...
15/2019/LĐ-ST - 2 năm trước Quận Thủ Đức (cũ) - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP XỬ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG ...
63/2020/LĐ-PT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... 12 năm 2019 về việc “Tranh chấp về xử kỷ luật lao động”. Do bản án lao động sơ thẩm số 15...
05/2017/LĐ-ST - 4 năm trước Thành phố Dĩ An - Bình Dương ... XỬ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG  ...
1176/2018/LĐ-PT - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... XỬ KỶ LUẬT THEO HÌNH THỨC SA THẢI Trong các ngày 16, 22 tháng 11 và ngày 10, 17 tháng 12 năm...
22/2017/LĐ-PT - 3 năm trước Bình Dương ... “tranh chấp xử kỷ luật lao động và tranh chấp tiền lương”. Do Bản án lao động sơ thẩm số 05...
30/2018/LĐ-PT - 2 năm trước Bình Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BẢN ÁN 30/2018/LĐ-PT NGÀY 27/11/2018 VỀ XỬ KỶ LUẬT LAO...
250/2018/LĐ-ST - 3 năm trước Quận 1 - Hồ Chí Minh ... CHẤP XỬ KỶ LUẬT THEO HÌNH THỨC SA THẢI ...
02/2018/LĐ-ST - 3 năm trước Thị xã Bến Cát - Bình Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BC, TỈNH BÌNH DƯƠNG BẢN ÁN 02/2018/LĐ-ST NGÀY 09/08/2018 VỀ XỬ KỶ...
01/2019/LĐ-PT - 2 năm trước Lạng Sơn ... về tranh chấp về xử kỷ luật lao động theo hình thức sa thải. Do Bản án lao động sơ thẩm số 01...
01/2019/LĐ-ST - 2 năm trước Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn ... TRANH CHẤP XỬ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG THEO HÌNH THỨC SA THẢI ...
1145/2019/LĐ-PT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... 2019 về việc: “Tranh chấp về xử kỷ luật theo hình thức khiển trách”. Do bản án lao động sơ thẩm...
375/2020/LĐ-PT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ...01/2020 về: “Tranh chấp về việc xử kỷ luật theo hình thức sa thải”. Do bản án lao động sơ thẩm số 23...
23/2019/LĐ-ST - 1 năm trước Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP XỬ KỶ LUẬT THEO HÌNH THỨC SA THẢI ...