Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "xử lý kỷ luật sa thải"

10 kết quả được tìm thấy
01/2016/LĐST - 5 năm trước Hà Nam ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM BẢN ÁN 01/2016/LĐST NGÀY 25/02/2016 VỀ XỬ KỶ LUẬT SA THẢI ...
01/2017/LĐ-ST - 4 năm trước Huyện Thanh Trì - Hà Nội ... KỶ LUẬT SA THẢI ...
01/2019/LĐ-ST - 2 năm trước Thành phố Thái Bình - Thái Bình ... TRANH CHẤP XỬ KỶ LUẬT SA THẢI, ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ...
01/2019/LĐ-PT - 2 năm trước Thái Bình ... 2019 về việc “Tranh chấp về xử kỷ luật sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”. Do bản...