Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "xây dựng nhà ở"

13 kết quả được tìm thấy
19/2018/DSST - 3 năm trước Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Trong ngày 30/8/2018, Tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Bắc...
20/2018/DS-ST - 3 năm trước Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau ... ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ ...
160/2018/DS-PT - 3 năm trước Cà Mau ... Nguyên đơn anh Nguyễn Văn Kh trình bày: Vào ngày 20/6/2017, anh nhận hợp đồng xây dựng nhà cho ông...
12/2019/DS-ST - 2 năm trước Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp ... TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ XÂY DỰNG NHÀ Ngày 29-8-2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng...
721/2020/DS-PT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... HỢP ĐỒNG GÓP VỐN XÂY DỰNG NHÀ Trong các ngày 01 và ngày 29 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án...
834/2019/DS-ST - 1 năm trước Quận Thủ Đức (cũ) - Hồ Chí Minh ... CHẤP HỢP ĐỒNG GÓP VỐN XÂY DỰNG NHÀ ...
28/2018/DS-ST - 3 năm trước Huyện Tân Châu - Tây Ninh ... TRANH CHẤP CHIA DI SẢN THỪA KẾ, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở VÀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
165/2018/DS-PT - 3 năm trước Tây Ninh ... THỪA KẾ, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở VÀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 08 tháng 10 năm...