Bản án 01/2018/HC-ST ngày 27/04/2018 về khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và cấp giấy phép xây dựng nhà ở

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ S, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢN ÁN 01/2018/HC-ST NGÀY 27/04/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

186
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 01/2018/HC-ST ngày 27/04/2018 về khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và cấp giấy phép xây dựng nhà ở

    Số hiệu:01/2018/HC-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Sơn Tây - Hà Nội
    Lĩnh vực:Hành chính
    Ngày ban hành:27/04/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về