Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "vũ khí quân dụng"

212 kết quả được tìm thấy
242/2020/HS-PT - 1 năm trước Đăk Lăk ... CHUYỂN, MUA BÁN TRÁI PHÉP VẬT LIỆU NỔ VÀ TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP KHÍ QUÂN DỤNG Ngày 17 tháng 9 năm...
38/2019/HS-ST - 2 năm trước Hà Tĩnh ... PHÉP CHẤT MA TÚY, TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY VÀ TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP KHÍ QUÂN DỤNG Ngày...
41/2019/HS-ST - 2 năm trước Lạng Sơn ... TRỮ TRÁI PHÉP KHÍ QUÂN DỤNG VÀ TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP VŨ KHÍ THÔ SƠ, VŨ KHÍ THỂ THAO Ngày 03 tháng...