Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "trong khi thi hành công vụ"

50 kết quả được tìm thấy
507/2022/HS-PT - 1 năm trước ... TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 19 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh B, Tòa án nhân...
33/2022/HS-ST - 1 năm trước Quận 6 - Hồ Chí Minh ... DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 08 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án...
61/2021/HS-ST - 2 năm trước Bắc Giang ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH B BẢN ÁN 61/2021/HS-ST NGÀY 10/11/2021 VỀ TỘI LẠM QUYỀN TRONG KHI THI...
16/2021/HS-ST - 2 năm trước Ninh Bình ..., QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 17 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh...
53/2021/HS-ST - 2 năm trước Huyện Giao Thủy - Nam Định ... LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 20 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa...
100/2020/HS-PT - 3 năm trước Hải Phòng ... CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 11 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân...
517/2020/HSPT - 3 năm trước ... VÀ TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 22 tháng 10 năm 2020, tại...
254/2020/HSPT - 3 năm trước Thanh Hoá ... VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 17/9/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thanh...
28/2020/HS-PT - 3 năm trước Lào Cai ..., QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ Ngày 14/9/2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử...
33/2020/HS-ST - 3 năm trước Huyện Hà Trung - Thanh Hoá ... LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ ...