Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "tiền trợ cấp"

469 kết quả được tìm thấy
02/2017/LĐ-PT - 4 năm trước Đà Nẵng ....000đ. -Tiền trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động là: 02 năm x 0,5 tháng lương/năm = 5...
02/2013/LĐ-PT - 8 năm trước Hoà Bình ... khoản tiền trợ cấp mất việc làm cho từng người cụ thể: Ông T1: 86.679.750đ thời gian tính trợ cấp...
73/2019/LĐ-ST - 2 năm trước Huyện Đức Hòa - Long An ... thanh toán cho ông tiền trợ cấp thôi việc là 25.173.000 đồng. Bị đơn Công ty cổ phần mía đường HH...
75/2019/LĐ-ST - 2 năm trước Huyện Đức Hòa - Long An ... cứ là 6.000.000 đồng = 36.000.000 đồng. 2/ Tiền trợ cấp thôi việc theo quyết định chấm dứt Hợp...
38/2019/DS-PT - 2 năm trước Sơn La ... đình nhận tiền trợ cấp. Gia đình ông bà chưa thỏa L4 về việc phân chia số tiền này. Chị L3 đã thay...