Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "tiền sử dụng đất"

1383 kết quả được tìm thấy
114/2024/HC-PT - 2 tháng trước ... đất ở không thu tiền sử dụng đất là chưa phù hợp. Văn Phòng Đ cung cấp toàn bộ hồ sơ và quan điểm...
19/2024/DS-PT - 3 tháng trước Hải Dương .... Ngày 09/01/1994, UBND xã L, huyện N, tỉnh Hải Hưng giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình ông...