Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "thiếu trách nhiệm gây thiệt hại"

10 kết quả được tìm thấy
66/2006/HSST - 14 năm trước Khánh Hoà ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA BẢN ÁN 66/2006/HSST NGÀY 12/09/2006 VỀ TỘI THIẾU TRÁCH NHIỆM...
50/2008/HSST - 13 năm trước Hà Nội ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BẢN ÁN 50/2008/HSST NGÀY 28/01/2008 VỀ TỘI THIẾU TRÁCH NHIỆM...
494/2008/HSPT - 12 năm trước ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BẢN ÁN 494/2008/HSPT NGÀY 23/07/2008 VỀ TỘI THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY...
550/2017/HSPT - 3 năm trước ... THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG ĐẾN TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ THAM Ô TÀI SẢN Ngày 12...
16/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Kon Plông - Kon Tum ... THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY THIỆT HẠI ĐẾN TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP Ngày 21...
14/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Kon Plông - Kon Tum ... THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY THIỆT HẠI ĐẾN TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP Ngày 15...