Bản án 428/2007/HSPT ngày 03/04/2007 về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 428/2007/HSPT NGÀY 03/04/2007 VỀ TỘI THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG ĐẾN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

308
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 428/2007/HSPT ngày 03/04/2007 về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước

Số hiệu:428/2007/HSPT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành: 03/04/2007
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về