Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "nhà nước"

3311 kết quả được tìm thấy
09/2023/HC-PT - 5 tháng trước Bà Rịa - Vũng Tàu ... quyền của người khởi kiện trình bày: Về nguồn gốc diện tích đất: Thửa đất có nguồn gốc do Nhà nước...
08/2023/HC-PT - 5 tháng trước Bà Rịa - Vũng Tàu ... 438938 ngày 12/03/2001 cho hộ Nguyễn Văn T (thuộc thửa số 1175, tờ số 02). Ngày 20/01/2021, Nhà nước...
311/2023/HC-PT - 5 tháng trước ...: Công ty Cổ Phần G (V) là Công ty được doanh nghiệp Nhà nước đầu tư và phát triển (vốn doanh nghiệp Nhà...
753/2023/HC-PT - 6 tháng trước ... hành chính về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”. Do Bản án hành chính sơ...