Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai"

73 kết quả được tìm thấy
217/2021/HC-PT - 9 tháng trước ... 2021 về “Khiếu kiện quyết định hành chính về quản đất đai”. Do Bản án hành chính sơ thẩm số 275...
1956/2020/HC-ST - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN ĐẤT ĐAI Trong các ngày 11 và ngày 18 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở...
375/2020/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN ĐẤT ĐAI. Ngày 12 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án...
198/2017/HC-PT - 4 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN ĐẤT ĐAI Ngày 18 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án...
15/2017/HC-PT - 4 năm trước Đăk Lăk ...: “Khiếu kiện quyết định hành chính về quản đất đai”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 01/2017/HCST...
01/2016/HC-ST - 6 năm trước Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN ĐẤT ĐAI  Ngày 22 tháng 4 năm 2016, tại trụ sở Toà án...
266/2020/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN ĐẤT ĐAI Trong ngày 09 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa...
856/2020/HC-PT - 1 năm trước Hồ Chí Minh ... năm 2019 về việc: “Khiếu kiện quyết định hành chính về quản đất đai”. Do Bản án hành chính sơ...
261/2017/HC-PT - 4 năm trước ...2017/TLPT–HC ngày 13 tháng 01 năm 2017 về “Khiếu kiện quyết định hành chính về quản đất đai”. Do Bản...
200/2017/HC-PT - 4 năm trước ...2015/HC-ST ngày 25/11/2015 về việc khiếu kiện quyết định hành chính về quản đất đai. Căn cứ vào...
134/2019/HC-PT - 3 năm trước ...2018/TLPT-HC ngày 01 tháng 6 năm 2018 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính về quản đất đai”. Do...