Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "khởi kiện ly hôn"

3750 kết quả được tìm thấy
01/2018/HNGĐ-ST - 5 năm trước Huyện Tràng Định - Lạng Sơn ... KHỞI KIỆN LY HÔN VÀ NUÔI CON CHUNG KHI LY HÔN  Ngày 11 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án...
Bản án về tranh chấp ly hôn số 38/2021/HNGĐ-ST 16/07/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
38/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Đồng Nai ... kiện ly hôn. Nay bà yêu cầu Tòa án giải quyết cho bà được ly hôn với ông Tran Huu Nh để trả tự do...
Bản án về xin ly hôn số 19/2020/HNGĐ-ST 30/09/2020
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
19/2020/HNGĐ-ST - 2 năm trước Cà Mau
Bản án về tranh chấp ly hôn số 147/2021/HNGĐ-ST 21/06/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
147/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Đức Hòa - Long An ...) NỘI DUNG VỤ ÁN Trong đơn khởi kiện ly hôn ngày 03 tháng 3 năm 2021 và những lời khai tiếp theo...
Bản án về tranh chấp ly hôn số 154/2021/HNGĐ-ST 24/06/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
154/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Đức Hòa - Long An ... do) NỘI DUNG VỤ ÁN Trong đơn khởi kiện ly hôn ngày 25 tháng 01 năm 2021 và những lời khai...
Bản án về tranh chấp ly hôn số 50/2020/HNGĐ-ST 16/09/2020
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
50/2020/HNGĐ-ST - 2 năm trước Huyện Sóc Sơn - Hà Nội ... Trong đơn khởi kiện ly hôn đề ngày 28/5/2020 và các lời khai tiếp theo, chị Nguyễn Hồng Nh là nguyên đơn...
Bản án về tranh chấp ly hôn số 140/2021/HNGĐ-ST 17/06/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
140/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Đức Hòa - Long An ... NỘI DUNG VỤ ÁN Trong đơn khởi kiện ly hôn ngày 29 tháng 3 năm 2021 và những lời khai tiếp theo...
97/2021/HNGĐ-ST - 2 năm trước Huyện Đức Hòa - Long An ... L. (Chị N có mặt, anh L xin vắng mặt) NỘI DUNG VỤ ÁN Trong đơn khởi kiện ly hôn ngày 15...
100/2021/HNGĐ-ST - 2 năm trước Huyện Đức Hòa - Long An ..., tỉnh L. (Chị D có mặt, anh T xin vắng mặt) NỘI DUNG VỤ ÁN Trong đơn khởi kiện ly hôn...
Bản án về ly hôn số 36/2021/HNGĐ-ST 29/04/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
36/2021/HNGĐ-ST - 2 năm trước Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà ... mặt. NỘI DUNG VỤ ÁN Theo đơn khởi kiện ly hôn, bản tự khai ngày 08/01/2021, các biên bản hòa...
Bản án về ly hôn số 36/2021/HNGĐ-ST 29/04/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
36/2021/HNGĐ-ST - 2 năm trước Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà ... Hòa. Vắng mặt. NỘI DUNG VỤ ÁN Theo đơn khởi kiện ly hôn, bản tự khai ngày 08/01/2021, các...
Bản án về ly hôn số 35/2021/HNGĐ-ST 29/04/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
35/2021/HNGĐ-ST - 2 năm trước Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà .... NỘI DUNG VỤ ÁN Theo đơn khởi kiện ly hôn ngày 12/11/2020, bản tự khai ngày 09/12/2020, các biên...
Bản án về ly hôn số 37/2021/HNGĐ-ST 11/05/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
37/2021/HNGĐ-ST - 2 năm trước Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà .... NỘI DUNG VỤ ÁN Theo đơn khởi kiện ly hôn ngày 15/12/2020, biên bản lấy lời khai ngày 05...
Bản án về tranh chấp ly hôn số 141/2021/HNGĐ-ST 17/06/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
141/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Đức Hòa - Long An ... Long An NỘI DUNG VỤ ÁN Trong đơn khởi kiện ly hôn ngày 02 tháng 3 năm 2021 và những lời khai...
Bản án về tranh chấp xin ly hôn số 43/2021/HNGĐ-ST 21/06/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
43/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Tân Phước - Tiền Giang ... H trình bày: Anh thống nhất với yêu cầu khởi kiện ly hôn của chị Nguyễn Thị Cẩm N. Nay anh...
Bản án về tranh chấp ly hôn số 94/2020/HNGĐ-ST 11/08/2020
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
94/2020/HNGĐ-ST - 2 năm trước Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang .... [6] Về án phí: Chị Lê Thị Hoàng Y là nguyên đơn khởi kiện ly hôn nên phải chịu án phí về ly hôn theo...
Bản án về ly hôn số 21/2021/HNGĐ-ST 04/05/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
21/2021/HNGĐ-ST - 2 năm trước Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh .... NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN [1] Về thủ tục tố tụng: Ông Nguyễn Đình L khởi kiện ly hôn đối với bà Nguyễn...