Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "giao cấu với người"

78 kết quả được tìm thấy
20/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Trong ngày 11 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa...
43/2020/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Đồng Xoài - Bình Phước ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 06 tháng 5 năm 2020, tại Trụ sở Tòa...
12/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Xuân Trường - Nam Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN X, TỈNH NAM ĐỊNH BẢN ÁN 12/2020/HS-ST NGÀY 13/05/2020 VỀ TỘI GIAO CẤU...
35/2021/HS-ST - 8 tháng trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 19 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa...
24/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Lai Vung - Đồng Tháp ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Phòng xử án của...
60/2021/HS-ST - 7 tháng trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 29 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa...
06/2021/HS-ST - 7 tháng trước Huyện Long Hồ - Vĩnh Long ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 23 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Tòa án...
03/2021/HS-ST - 8 tháng trước Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 07 tháng 01 năm 2021, tại Phòng xét...
124/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Châu Thành - Tiền Giang ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án...
98/2020/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Việt Trì - Phú Thọ ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 14 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân...
81/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Trong các ngày 23, 24 tháng 9 năm 2020 tại...
20/2021/HS-ST - 2 tháng trước Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Mở phiên toà kín ngày 12/7/2021 tại trụ sở Tòa...
05/2021/HS-ST - 8 tháng trước Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 14 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa...
15/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Châu Thành - Trà Vinh ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 04 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân...