Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đến
Từ khóa "giao cấu với người"

123 kết quả được tìm thấy
12/2020/HS-ST - 2 năm trước Huyện Xuân Trường - Nam Định ... TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN X, TỈNH NAM ĐỊNH BẢN ÁN 12/2020/HS-ST NGÀY 13/05/2020 VỀ TỘI GIAO CẤU...
165/2020/HS-ST - 1 năm trước - Bắc Giang ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ MƯỜI 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 30 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Tòa án...
33/2021/HS-PT - 1 năm trước Ninh Thuận ... hại ...”. Bị cáo bị xét xử về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” được quy...
26/2021/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa...
81/2020/HS-ST - 2 năm trước Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Trong các ngày 23, 24 tháng 9 năm 2020 tại...
06/2021/HS-ST - 1 năm trước Huyện Long Hồ - Vĩnh Long ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 23 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Tòa án...
03/2021/HS-ST - 1 năm trước Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 07 tháng 01 năm 2021, tại Phòng xét...
98/2020/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Việt Trì - Phú Thọ ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 14 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân...
60/2021/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 29 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa...
52/2021/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận ...03/2021 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI ...
35/2021/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 19 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa...
124/2019/HS-ST - 2 năm trước Huyện Châu Thành - Tiền Giang ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án...
05/2021/HS-ST - 1 năm trước Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 14 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa...
24/2020/HS-ST - 2 năm trước Huyện Lai Vung - Đồng Tháp ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Phòng xử án của...