Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "bị lấn chiếm"

90 kết quả được tìm thấy
82/2018/DS-ST - 2 năm trước Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng ... TRANH CHẤP ĐÒI LẠI ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM ...
386/2017/DSST - 3 năm trước Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh ... TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (BỊ LẤN CHIẾM) ...
26/2018/DS-ST - 2 năm trước Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng ... TRANH CHẤP ĐÒI LẠI ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Ngày 06 tháng 06 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Mỹ Xuyên...
68/2018/DSPT - 2 năm trước Vĩnh Long ... DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Ngày 07 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét...
43/2019/DS-ST - 1 năm trước Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng ... TRANH CHẤP ĐÒI LẠI ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Ngày 23 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố...
52/2017/DS-ST - 3 năm trước Huyện Mang Thít - Vĩnh Long ... CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM ...
194/2018/DS-PT - 2 năm trước Tiền Giang ... DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Ngày 09 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử...
09/2019/DS-ST - 1 năm trước Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh ... ĐAI ĐÒI ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM ...
58/2017/DS-ST - 3 năm trước Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang ... TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM   ...
31/2019/DSST - 1 năm trước Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi ... CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO BỊ LẤN CHIẾM ...
1128/2017/DS-PT - 3 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (BỊ LẤN CHIẾM) Ngày 12/12/2017 và tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí...
32/2017/DS-ST - 3 năm trước Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình ... CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Ngày 15 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lạc...
18/2019/DS-PT - 1 năm trước Hà Tĩnh ... ĐÒI ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Ngày 05 tháng 11 năm 2019, tại hội trường xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh...
42/2017/DS-ST - 3 năm trước Huyện Lạc Sơn - Hoà Bình ... CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Ngày 26/9/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn- tỉnh...
77/2019/DS-PT - 1 năm trước Vĩnh Long ... DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử...
49/2017/DS-ST - 3 năm trước Huyện Mang Thít - Vĩnh Long ... CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM ...
43/2017/DS-ST - 3 năm trước Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng ... CHẤP ĐÒI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Ngày 06/09/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mỹ Túcủa...
47/2018/DS-PT - 2 năm trước Sóc Trăng ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Trong ngày 06 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc...
57/2017/DS-ST - 3 năm trước Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng ... ĐÒI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM ...
36/2019/DS-PT - 1 năm trước Quảng Ngãi ... DỤNG ĐẤT DO BỊ LẤN CHIẾM Ngày 26 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở...