Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "bị lấn chiếm"

119 kết quả được tìm thấy
122/2019/DS-PT - 2 năm trước Tiền Giang ... SỬ DỤNG ĐẤT, ĐÒI ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Trong các ngày 18 và ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Tòa...
142/2019/DS-PT - 2 năm trước Sóc Trăng ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Ngày 14 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng...
31/2018/DS-PT - 3 năm trước Ninh Thuận ... DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM RANH GIỚI Trong các ngày 20 và 26 tháng 7 năm 2018, tại Hội trường xét xử...
26/2017/DS-ST - 4 năm trước Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng ... TRANH CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Trong ngày 13 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân...
19/2017/DS-ST - 4 năm trước Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (RANH ĐẤT) BỊ LẤN CHIẾM  ...
18/2020/DS-PT - 1 năm trước Sóc Trăng ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Ngày 14 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng...
74/2019/DS-ST - 2 năm trước Huyện Kế Sách - Sóc Trăng ... TRANH CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM ...
29/2021/DS-ST - 8 tháng trước Thị xã Ngã Năm - Sóc Trăng ... CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Trong các ngày 17 và ngày 19 tháng 5 năm 2021 tại trụ...
58/2016/DS-ST - 5 năm trước Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng ... CHẤP ĐÒI LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM ...
49/2020/DS-PT - 1 năm trước Phú Yên ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM  Ngày 28 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên...
23/2019/DS-ST - 2 năm trước Huyện Tuy An - Phú Yên ... LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM ...
134/2017/DS-PT - 4 năm trước Sóc Trăng ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Trong ngày 18 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc...
33/2019/DS-PT - 2 năm trước Kiên Giang ... DỤNG ĐẤT VÀ ĐÒI ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Trong các ngày 06, 14 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân...
45/2018/DS-ST - 3 năm trước Huyện Gò Quao - Kiên Giang ... QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÒI ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM ...
84/2017/DSST - 4 năm trước Thị xã Gò Công - Tiền Giang ... ĐÒI ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM VÀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
20/2019/DS-ST - 2 năm trước Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội ... TRANH CHẤP ĐÒI TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM     ...
114/2021/DS-PT - 9 tháng trước Hà Nội ... SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM Ngày 29, 30 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
249/2017/DS-PT - 4 năm trước Tiền Giang ... ĐAI (RANH GIỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÒI LẠI ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM) Trong các ngày 29/8/2017 và ngày 27...
101/2017/DS-PT - 4 năm trước Sóc Trăng ... TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO MƯỢN VÀ BỊ LẤN CHIẾM Trong các ngày 20/6/2017 và 14/7/2017, tại...
12/2017/DS-ST - 4 năm trước Thị xã Ngã Năm - Sóc Trăng ... ĐÒI LẠI TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO MƯỢN VÀ BỊ LẤN CHIẾM ...