Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa " xử lý vi phạm "

28 kết quả được tìm thấy
194/2019/HC-PT - 3 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH XỬ VI PHẠM THUẾ Ngày 20 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp...
119/2021/HC-ST - 2 năm trước Hồ Chí Minh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Ngày 25 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân...
02/2019/HC-PT - 4 năm trước Khánh Hoà ... XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 08 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân...
01/2018/HC-ST - 4 năm trước Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ...
13/2018/HC-ST - 4 năm trước Tây Ninh ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Ngày 19 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân...
05/2017/HCST - 5 năm trước Vĩnh Long ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Ngày 08 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở...
428/2020/HC-PT - 2 năm trước ... ĐỊNH XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Tòa án...
01/2021/HC-ST - 1 năm trước Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Ngày 22/9/2021, tại trụ sở Tòa...
05/2021/HC-ST - 1 năm trước Huyện Sóc Sơn - Hà Nội ... ĐỊNH XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ...
01/2019/HC-ST - 3 năm trước Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...