Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " xử lý vi phạm "

17 kết quả được tìm thấy
194/2019/HC-PT - 2 năm trước ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH XỬ VI PHẠM THUẾ Ngày 20 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp...
05/2017/HCST - 4 năm trước Vĩnh Long ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Ngày 08 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở...
01/2018/HC-ST - 2 năm trước Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà ... KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ...
13/2018/HC-ST - 3 năm trước Tây Ninh ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Ngày 19 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân...
02/2019/HC-PT - 2 năm trước Khánh Hoà ... XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 08 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân...
428/2020/HC-PT - 10 tháng trước ... ĐỊNH XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Tòa án...
05/2021/HC-ST - 6 tháng trước Huyện Sóc Sơn - Hà Nội ... ĐỊNH XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ...