Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " vụ án hành chính"

23 kết quả được tìm thấy
12/2011/HCPT - 10 năm trước Bình Dương ...  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BẢN ÁN 12/2011/HCPT NGÀY 29/12/2011 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH...
01/2018/HC-PT - 3 năm trước Thanh Hoá ... THIỆT HẠI TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Ngày 30 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thanh...
01/2018/HC-ST - 4 năm trước Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá ... BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH ...
01/2013/HC-PT - 9 năm trước Quảng Trị ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ BẢN ÁN 01/2013/HC-PT NGÀY 22/03/2013 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH...
01/2012/HC-ST - 10 năm trước Huyện Cầu Kè - Trà Vinh ... ÁN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
02/2012/HCST - 10 năm trước Huyện Tiên Phước - Quảng Nam ... XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
05/2012/HCPT - 9 năm trước Quảng Nam ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM BẢN ÁN 05/2012/HCPT NGÀY 13/07/2012 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH...
02/2010/HC-ST - 11 năm trước Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh ...09/2010 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
65/2012/HCPT - 9 năm trước Hà Nội ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  BẢN ÁN 65/2012/HCPT NGÀY 05/09/2012 VỀ VIỆC XÉT XỬ VỤ ÁN...
02/2009/HCST - 12 năm trước Huyện Thanh Trì - Hà Nội ... VIỆC XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
09/2012/HC-PT - 9 năm trước Đồng Tháp ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BẢN ÁN 09/2012/HC-PT NGÀY 13/09/2012 XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH...
02/2012/HC-ST - 10 năm trước Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp ... VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
04/2012/HCPT - 9 năm trước Đà Nẵng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẢN ÁN 04/2012/HCPT NGÀY 26/09/2012 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH...