Bản án 175/2016/HC-PT ngày 25/11/2016 về vụ án hành chính “khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại” giữa bà Hồng Thị L với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 175/2016/HC-PT NGÀY 25/11/2016 VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH “KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI” GIỮA BÀ HỒNG THỊ L VỚI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

356
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 175/2016/HC-PT ngày 25/11/2016 về vụ án hành chính “khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại” giữa bà Hồng Thị L với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Số hiệu:175/2016/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:25/11/2016
Án lệ được căn cứ
   
  Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
   Bản án/Quyết định phúc thẩm
    Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về