Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "vụ án hành chính"

1519 kết quả được tìm thấy
01/2018/HC-PT - 3 năm trước Thanh Hoá ... THIỆT HẠI TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Ngày 30 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thanh...
01/2018/HC-ST - 3 năm trước Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá ... BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH ...
01/2011/HC-PT - 10 năm trước Đồng Nai ...  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI BẢN ÁN 01/2011/HC-PT NGÀY 25/02/2011 VỀ VIỆC XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH...
04/2010/HC-ST - 11 năm trước Huyện Long Thành - Đồng Nai ... XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VỀ KHIẾU KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI ...
12/2011/HCPT - 9 năm trước Bình Dương ...  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BẢN ÁN 12/2011/HCPT NGÀY 29/12/2011 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH...
779/2011/HCPT - 10 năm trước Hồ Chí Minh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢN ÁN 779/2011/HCPT NGÀY 12/07/2011 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN...
01/2012/HC-ST - 9 năm trước Huyện Cầu Kè - Trà Vinh ... ÁN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
01/2012/HC-PT - 9 năm trước Trà Vinh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH BẢN ÁN 01/2012/HC-PT NGÀY 23/08/2012 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH...
08/2012/HCPT - 9 năm trước Bình Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BẢN ÁN 08/2012/HCPT NGÀY 07/05/2012 VỀ VIỆC XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH...
04/2011/HC-ST - 10 năm trước Thành phố Dĩ An - Bình Dương ... VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
01/2013/HC-PT - 8 năm trước Quảng Trị ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ BẢN ÁN 01/2013/HC-PT NGÀY 22/03/2013 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH...
02/2010/HC-ST - 11 năm trước Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh ...09/2010 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
08/2010/HCST - 11 năm trước Quận 12 - Hồ Chí Minh ... VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
05/2011/HC-ST - 10 năm trước Thành phố Dĩ An - Bình Dương ... XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
05/2012/HCPT - 9 năm trước Quảng Nam ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM BẢN ÁN 05/2012/HCPT NGÀY 13/07/2012 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH...
854/2011/HCPT - 10 năm trước Hồ Chí Minh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢN ÁN 854/2011/HCPT NGÀY 25/07/2011 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN...
02/2012/HCST - 9 năm trước Huyện Tiên Phước - Quảng Nam ... XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
09/2012/HC-PT - 9 năm trước Đồng Tháp ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BẢN ÁN 09/2012/HC-PT NGÀY 13/09/2012 XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH...
65/2012/HCPT - 9 năm trước Hà Nội ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  BẢN ÁN 65/2012/HCPT NGÀY 05/09/2012 VỀ VIỆC XÉT XỬ VỤ ÁN...
02/2009/HCST - 12 năm trước Huyện Thanh Trì - Hà Nội ... VIỆC XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...