Bản án 02/2015/HC-ST ngày 26/01/2015 về vụ án hành chính “khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại” giữa bà Hồng Thị L với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

BẢN ÁN 02/2015/HC-ST NGÀY 26/01/2015 VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH “KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI” GIỮA BÀ HỒNG THỊ L VỚI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

373
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2015/HC-ST ngày 26/01/2015 về vụ án hành chính “khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại” giữa bà Hồng Thị L với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Số hiệu:02/2015/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Trà Vinh
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:26/01/2015
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về