Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " vụ án hành chính "

1217 kết quả được tìm thấy
01/2018/HC-ST - 2 năm trước Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá ... BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH ...
01/2018/HC-PT - 2 năm trước Thanh Hoá ... THIỆT HẠI TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Ngày 30 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thanh...
12/2011/HCPT - 8 năm trước Bình Dương ...  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BẢN ÁN 12/2011/HCPT NGÀY 29/12/2011 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH...
04/2010/HC-ST - 10 năm trước Huyện Long Thành - Đồng Nai ... XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VỀ KHIẾU KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI ...
01/2011/HC-PT - 9 năm trước Đồng Nai ...  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI BẢN ÁN 01/2011/HC-PT NGÀY 25/02/2011 VỀ VIỆC XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH...
01/2012/HC-ST - 8 năm trước Huyện Cầu Kè - Trà Vinh ... ÁN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
04/2011/HC-ST - 9 năm trước Huyện Dĩ An - Bình Dương ... VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
01/2013/HC-PT - 7 năm trước Quảng Trị ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ BẢN ÁN 01/2013/HC-PT NGÀY 22/03/2013 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH...
779/2011/HCPT - 9 năm trước Hồ Chí Minh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢN ÁN 779/2011/HCPT NGÀY 12/07/2011 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN...
01/2012/HC-PT - 8 năm trước Trà Vinh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH BẢN ÁN 01/2012/HC-PT NGÀY 23/08/2012 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH...
08/2012/HCPT - 8 năm trước Bình Dương ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BẢN ÁN 08/2012/HCPT NGÀY 07/05/2012 VỀ VIỆC XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH...
02/2010/HC-ST - 9 năm trước Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh ...09/2010 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
854/2011/HCPT - 9 năm trước Hồ Chí Minh ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢN ÁN 854/2011/HCPT NGÀY 25/07/2011 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN...
02/2012/HCST - 8 năm trước Huyện Tiên Phước - Quảng Nam ... XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
05/2012/HCPT - 8 năm trước Quảng Nam ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM BẢN ÁN 05/2012/HCPT NGÀY 13/07/2012 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH...
05/2011/HC-ST - 9 năm trước Huyện Dĩ An - Bình Dương ... XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
08/2010/HCST - 10 năm trước Quận 12 - Hồ Chí Minh ... VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
02/2009/HCST - 10 năm trước Huyện Thanh Trì - Hà Nội ... VIỆC XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...
65/2012/HCPT - 8 năm trước Hà Nội ... TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  BẢN ÁN 65/2012/HCPT NGÀY 05/09/2012 VỀ VIỆC XÉT XỬ VỤ ÁN...
02/2012/HC-ST - 8 năm trước Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp ... VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ...