Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa " trong trạng thái "

35 kết quả được tìm thấy
42/2022/HS-PT - 2 năm trước ... TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Vào ngày 09 tháng 03 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân...
90/2021/HS-PT - 3 năm trước ... TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 21 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
58/2020/HS-ST - 3 năm trước Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá ... CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 24 tháng 12 năm 2020 tại...
05/2020/HS-PT - 4 năm trước Thanh Hoá ... TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 07 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Toà án...
142/2019/HS-ST - 4 năm trước Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hoá ... GIẾT NGƯỜI TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 31 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Toà...
55/2019/HS-ST - 4 năm trước Huyện Yên Định - Thanh Hoá ... THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH   ...
85/2019/HS-PT - 4 năm trước Quảng Ninh ... THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 14 tháng 8 năm 2019, tại Toà án nhân...
62/2019/HS-ST - 5 năm trước Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh ... TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH ...
07/2019/HS-ST - 5 năm trước Huyện Kon Plông - Kon Tum ... Ý GÂY THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 24 tháng 5 năm 2019, tại...
02/2018/HS-ST - 5 năm trước Huyện Thanh Ba - Phú Thọ ... GÂY THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 24 tháng 01 năm 2019, tại trụ...
488/2018/HS-ST - 5 năm trước Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên ... THƯƠNG TÍCH CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 29 tháng...
305/2018/HS-ST - 5 năm trước Quận Thủ Đức (cũ) - Hồ Chí Minh ... THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH Ngày 21 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa...