Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " tiền thưởng"

211 kết quả được tìm thấy
03/2018/LĐ-PT - 2 năm trước Cà Mau ....920.000 đồng - Tiền thưởng = 7.443.440 đồng - Tiền thưởng Lễ 30/4- 01/5 và nghỉ Tết là 4.000.000 đồng...
04/2018/LĐ-PT - 3 năm trước Cà Mau .... - Tiền ăn giữa ca từ ngày 17/5/2016 đến tháng 3/2018 là 14.960.000 đồng - Tiền thưởng lễ 30...
16/2018/DS-PT - 2 năm trước Thành phố Nam Định - Nam Định
22/2018/LĐ-PT - 1 năm trước Cà Mau ...tháng x 15 tháng = 10.200.000 đồng; 4/ Tiền thưởng: 50.928.800 đồng quỹ lương x 10% = 5.092.880 đồng...
13/2018/DS-PT - 2 năm trước Bạc Liêu ...tháng 1à 18.000.000 đồng. - Tiền thưởng doanh thu năm 2011 là 812.272.000 đồng x 3% = 24...
03/KTST - 15 năm trước Hà Nội ... bác. Riêng tiền thưởng 11.034.000 đồng của năm 2000 theo các thông báo của các ngày 6/12; 12...
09/2019/LĐ-PT - 1 năm trước Đồng Nai ... khoản tiền thưởng năm 2015: 152.713.688 đồng x 03 tháng = 458.141.064 đồng. - Thanh toán tiền công...
02/2018/LĐ-PT - 2 năm trước Cà Mau ... tháng là 680.000 đồng. - Chi trả tiền thưởng Lễ 30/4/2017 và 01/5/2017 và tiền Tết là 4...
04/2019/HSST - 1 năm trước Huyện Yên Thành - Nghệ An