Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " người từ đủ 13 tuổi "

164 kết quả được tìm thấy
173/2020/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long ... VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 11 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án Nhân dân...
24/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Lai Vung - Đồng Tháp ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Phòng xử án của...
26/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Đắk Tô - Kon Tum ... VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân...
03/2021/HS-ST - 1 năm trước Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 07 tháng 01 năm 2021, tại Phòng xét...
81/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Trong các ngày 23, 24 tháng 9 năm 2020 tại...
52/2021/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận ...03/2021 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI ...
60/2021/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 29 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa...
20/2021/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Mở phiên toà kín ngày 12/7/2021 tại trụ sở Tòa...
26/2021/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa...
05/2021/HS-ST - 5 tháng trước Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi ...12/2021 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 09 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở...
37/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Trong ngày 11 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Toà...
239/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Trong ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở...
210/2020/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Trong ngày 07 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở...
41/2020/HS-ST - 2 năm trước Huyện Châu Thành - Tiền Giang ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 21 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án...
222/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Long Thành - Đồng Nai ... CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Hôm nay ngày 01 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa...
37/2020/HS-ST - 1 năm trước Thị xã Tân Châu - An Giang ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 24 tháng 7 năm 2020 tại Tòa án nhân dân...
10/2020/HS-ST - 2 năm trước Huyện Lai Vung - Đồng Tháp ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Phòng xử án của...
49/2020/HS-PT - 1 năm trước Yên Bái ... NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 30 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
20/2020/HS-ST - 1 năm trước Quận Dương Kinh - Hải Phòng ...12/2020 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 25 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở...
06/2021/HS-ST - 1 năm trước Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 27/01/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân...