Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " người từ đủ 13 tuổi "

164 kết quả được tìm thấy
86/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Yên Thành - Nghệ An ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 20 tháng 08 năm 2020 tại trụ sở Tòa án...
01/2020/HS-ST - 2 năm trước Huyện Đồng Xuân - Phú Yên ... CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Vào lúc 08 giờ 10 phút, ngày 02 tháng 01 năm 2020...
15/2020/HS-ST - 2 năm trước Huyện Châu Thành - Trà Vinh ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 04 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân...
50/2021/HS-ST - 8 tháng trước Huyện Lộc Ninh - Bình Phước ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 15 tháng 9 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân...
44/2021/HS-ST - 7 tháng trước Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 29 tháng 9 năm 2021; tại trụ sở Tòa...
181/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Gia Lâm - Hà Nội ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 04 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án...
32/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng ...11/2020 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 03 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở...
91/2020/HS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân...
11/2020/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu ...04/2020 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Tòa án...
109/2020/HS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 04 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án...
140/2019/HS-ST - 2 năm trước Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN CHƯA ĐỦ 16 TUỔI Ngày 17/12/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
03/2021/HS-ST - 6 tháng trước Huyện Tây Sơn - Bình Định ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Trong ngày 18 tháng 11 năm 2021 tại Trụ sở Tòa...
166/2021/HS-ST - 11 tháng trước Thành phố Nam Định - Nam Định ... CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 25 tháng 6 năm 2021; tại trụ sở Tòa án nhân dân...
228/2021/HS-ST - 8 tháng trước Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 17 tháng 9 năm 2021 tại Hội Trường...